کارگاههای آموزشی

درباره همایش-جشنواره > کارگاههای آموزشی >


آشنایی با اصول طراحی آزمون های الکترونیک در ارزیابی قدرت استنتاج بالینی (Clinical Reasoning) فراگیران علوم پزشکی (رویکرد تدبیر مشکل بیمار(E-PMP) و مبتنی بر ویژگی کلیدی(KF))

1396/11/19
دکتر رضا اخوان - مهندس الهام سالاری
ظرفیت 24 نفر

ساعت 12-10 روز پنجشنبه 1396/11/19
جهت اطلاعات بیشتر بر روی لینک "توضیحات بیشتر" سمت چپ کادر کلیک نمایید.


لينك اصلي

آموزش مقدماتی ویرایش فیلم

1396/11/19
مهندس امیر اصلاحچی- مهندس الهام اسدی
ظرفیت 20 نفر

ساعت 12-10 روز پنجشنبه 1396/11/19
جهت اطلاعات بیشتر بر روی لینک "توضیحات بیشتر" سمت چپ کادر کلیک نمایید.


لينك اصلي

تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از Adobe Captivate cc 2017

1396/11/19
دکتر زهره سادات میر مقتدایی- مریم شهامت نیا

ظرفیت 20 نفر

ساعت 18:30 - 14:30 روز پنجشنبه 1396/11/19
جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک "توضیحات بیشتر" سمت چپ کادر کلیک نمایید.


لينك اصلي

کارگاه آشنایی با نرم افزار camtasia studio

1396/11/19
دکتر مجید رضا فرخی - دکترمانوش مهرابی- مهندس عباس رستمی

ظرفیت 10 نفر

ساعت 18:30.-14:30 روز پنجشنبه 1396/11/19
جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک "توضیحات بیشتر" سمت چپ کادر کلیک نمایید.


لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر