اخبار

1396/08/17
یادگیری الکترونیکی در عصر ارتباطات و اطلاعات و ورود جهان به موج سوم توسعه به یک ضرورت جدایی ناپذیر از آموزش دانشگاهی تبدیل شده است


 پیام دبیر علمی همایشیادگیری الکترونیکی در عصر ارتباطات و اطلاعات و ورود جهان به موج سوم توسعه به یک ضرورت جدایی ناپذیر از آموزش دانشگاهی تبدیل شده است.  در دنیایی که بسیاری از علوم در کمتر از یک سال به حجم دو برابر محتوای دانشگاه خود دست پیدا می کنند و برخی علوم مانند هوش مصنوعی سرعت رشد غیر قابل محاسبه پیدا کردند شیوههای آموزش سنتی برای کارایی چندانی از خود نشان نمی دهند. از طرف دیگر ضرورت توسعه حقوق انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ضرورت توسعه جامعه مدنی پایدار آموزش های جزو علایم حقوق اولیه هر شهروند قرار داده است.  لذا چاره ای جز حرکت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به سمت شیوههای نوین آموزشی نمی باشد.
 از طرف دیگر آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی دستخوش تغییرات زیادی شده است از جمله این تغییرات ورود فناوری های جدید علوم نوین از طرف به توسعه ی اخلاق حرفه ای و اهمیت حفظ شونات بیماران می باشد.  آموزش پزشکی به طور سنتی برای بالین بیماران و حضور در فضاهای آموزشی بهداشتی و درمانی صورت می گرفتند. اما با رشد تکنولوژی و توسعه جوامع این جاده تقاضاهای جدید و تغییرات ساختارهای اجتماعی پایبندی به شیوه های سنتی آموزش گاه غیر ممکن است. اما از سوی دیگر امکان ارائه آموزش های پزشکی به شیوه های مدرن و فناوران همواره نیست زیرا بدن انسان یک سیستم پیچیده دارد که نمیتوان به هر صورتی با آن برخورد نمود و آن را کاملا شبیه سازی کرد و در قالب فناوری آموزش داد. 
لذا توسعه شیوه های مناسب آموزش و فناوری یادگیری الکترونیکی برای آموزش های مختلف در علوم پزشکی یک دانش در حال توسعه پژوهش و تحقیقات فراوانی را می طلبد.  کشور ما در تولید محتوا ها، فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی نیاز به فعالیت فراوانی دارد تا بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی به تولید نرم افزارها محتوا ها و ابزارهای مربوطه بپردازد.
از طرفی در همایش جاری نگاه ویژه به اقلیم زمین، محیط زیست و انرژی های نوبنیاد و تجدید پذیر شده و خواهد شد. زیرا  منابع بسیار زیادی انرژی و مصرف جهت آموزش میشود که میتواند با به کارگیری روش های فناورانه آموزشی کاهش یابد و یا صرفه جویی قابل توجهی در آنها به عمل آید. 
 حوادث سوانح جنگ ها و افزایش طول عمر منجر به افزایش جمعیت توانیابان معلولین شده است.  این گروه از جامعه نیاز به شیوههای خاص آموزشی خود را دارند و نیاز مبرم به استفاده از فناوری و یادگیری الکترونیکی به روش های متفاوت برای آنها وجود دارد تا بتوانند مهارت های فردی خود را توسعه دهند و و به عناصر مهمی در جامعه تبدیل شود و  و بتوانند نقش اجتماعی خود را ایفا نمایند.  در این همایش تلاش خواهد شد که به توان یابان نیز توجه خاص بشود و شیوههای آموزشی مربوط به این گروه از افراد نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.
ضمن دعوت از کلبه پژوهشگران، صاحبنظران، دانشگاهیان،  اساتید و دانشجویان به حضور در این همایش امیدوار هستیم که بتوانیم در این گردهمایی قدمی در راستای تغییرات بنیادین در رویکرد ها، نگرش ها و باورها نسبت به یادگیری الکترونیکی و فناوریهای آموزشی داشته باشیم  و گامی در راستای توسعه این صنعت در کشور برداریم.
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !