اخبار

1396/09/04
روز سه‌شنبه گذشته مورخ ۲۵ آبان ماه اولین جلسه کمیته علمی همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به صورت آنلاین برگزار گردید.


روز سه‌شنبه گذشته مورخ ۲۵ آبان ماه اولین جلسه کمیته علمی همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به صورت آنلاین برگزار گردید.
در این جلسه که اعضای کمیته علمی از شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، تربت حیدریه، سبزوار و تبریز حضور داشتند، مصوب شد تاریخ روزهای همایش از سه روز به دو روز تغییر یابد.
در خصوص ساختار همایش، تقویم برنامه سخنرانی ها و ارائه پوستر بحث و نظرات مختلفی ارائه گردید در نهایت بنا بر آن شد که در طی ۱۰ روز آینده نسبت به نهایی کردن تقویم همایش اقدام گردد.
همچنین مصوب شد که مقالات برگزیده همایش در مجله یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به چاپ برسد.
همچنین پیشنهاد شد که ثبت سخنرانی جامع جشنواره و مقاله از طریق سامانه همایش انجام شده و پس از تایید اعضای کمیته علمی در سایت همایش منتشر گردد. همچنین دبیر علمی همایش اقای دکتر رضا اسدی از کلیه اعضای جلسه خواستند که نسبت به اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشار اخبار همایش در دانشگاه های خود اقدام نمایند تا همایش بیش از پیش پربار و مفید فایده برگزار گردد.
همچنین پیشنهاد شد برای همایش امتیاز آموزش مداوم اخذ شود که در همین راستا درخواست مربوطه به اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه خواهد گردید.
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !