اخبار

1396/11/01


 روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 دیماه جاری با حضور اعضای کمیته علمی همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از شهرهای تهران، شیراز، کرمان، یزد، تبریز، گناباد و تربت حیدریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو روز کاری فشرده برنامه سخنرانی های جامع، کارگاهها، ارائه های شفاهی و ارائه به صورت پوستر انتخاب گردید.  برنامه مقدماتی همایش نیز در این دو روز  با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف در قالب کمیته علمی همایش تدوین گردید.  همچنین آثار ارسالی برای چهارمین جشنواره سینا  در اختیار داوران حاضر در جلسه گذاشته شده تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.  کلیه مقالات و آثار توسط حداقل دو داور بر اساس فرم های مربوطه ارزیابی و نمره دهی شدند.

که از بین 154  اثر ارسالی ۳۶ اثر به عنوان برگزیده انتخاب گردید.  این آثار شامل فیلم های آموزشی، نرم افزار، اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند و غیره می باشد.

در این برنامه کاری ۱۲ عنوان سخنرانی جامع توسط صاحبنظران حوزه یادگیری الکترونیکی و فناوری های آموزشی ارائه خواهد شد.  به موازات همایش کارگاه های آموزشی به تعداد ۱۰ عنوان توسط صاحبنظران برای آموزش مهارت ها و تکنیک های نوین تولید و ارائه آموزش و یادگیری الکترونیکی برگزار خواهد شد. 

از بین مقالات ارسالی 45 عنوان سخنرانی کوتاه انتخاب شد که در دو سالن اصلی و جانبی ارائه خواهند گردید.  همچنین 190 مقاله به صورت پوستر الکترونیکی ارائه خواهند شد.  کلیه آثار در کتاب همایش منتشر خواهند گردید.

از مقالات برگزیده شده 8 عنوان در محور سیاستگذاری مدیریت و بین المللی سازی آموزش،  10 عنوان در محور طراحی آموزشی و محتوای الکترونیکی،  10 عنوان در زمینه فناوری های نوین در آموزش مجازی،  7 عنوان در زمینه یادگیری الکترونیکی در آموزش عمومی و مشارکتی و در نهایت 9 عنوان در زمینه حرفه ای جدید و اخلاق در آموزش مجازی میباشد.

کمیته علمی کیفیت مقالات و آثار جشنواره به نسبت دورههای قبلی بهبود چشمگیری داشته است و بسیاری از مقالات ارسالی اقدامات پژوهشی مداخله ای هستند و نسبت به  دوره های قبلی همایش تعداد مقالات مروری بسیار کمتر از مقالات پژوهشی اصیل شده است که نشان دهنده رشد جامعه علمی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش در فناوری های آموزشی و یادگیری الکترونیکی و توجه ایشان به تحقیقات اصیل و کاربردی در حوزه یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی میباشد. همچنین آثار جشنواره نیز از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و اپلیکیشنهای تلفن همراه و انیمیشن های قابل توجهی تولید و عرضه شده اند. 

در پایان دبیر علمی جشنواره آقای دکتر رضا اسدی ضمن ابراز خوشنودی از استقبال مناسب مخاطبان و دانشگاهیان از مجموعه همایش و جشنواره یادگیری الکترونیکی،  یادآور شد که این همایش بدون چاپ پوستر کاغذی و صرفا با اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی با چنین استقبال و مشارکت بالایی روبرو شده است، که نشان دهنده قدرت و توانایی فضای مجازی و از یک سو و ضرورت توجه به شیوه های نوین اطلاع رسانی و خبر رسانی از سوی دیگر می باشد.
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !