اخبار

1396/11/15
پیام دبیر همایش جناب اقای دکتر محمد اعتضاد رضوی


پیام دبیر همایشبه نام آن که جان را فکرت آموخت                       چراغ دل به نور جان برافروخت

آموزش تجربهاي مبتني بر يادگيري است كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار در انسان صورت ميپذيرد. آموزش ميتواند موجب تغيير مهارتها، دانش، بينش و رفتار اجتماعي گشته و از طريق روشهايي چون ارائه سخنراني، برگزاري سمينار، روشهاي شبيهسازي، دورههاي آموزشي و غيره انجام پذيرد.
در قرن حاضر تنها چیزیکه میتواند انسان را از بقیه افراد جلوتر بیندازد، یادگیری سریع است.  همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده است، رو یکردها و دیدگاههای اند یشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است.
با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسا یل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روشهای آموزش نیز دچار تحول شده اند.  تحول ا ین ابزارها و روشها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکاناتی که در اختیار دارد و  در بازه زمانی که خود مشخص می کند به یادگیری بپردازد. آموزش الكترونيكي E-Learning)) آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات است كه گسترده وسيعي از كاربردها، از جمله آموزش مبتني بر وب، آموزش مبتني بر كامپيوتر و كلاسهاي مجازي را در بر ميگيرد.
در موارد بسیاري آموزش الکترونیکی به تنهايي ميتواند با استفاده از ابزارهای اطلاعات به صورت الکترونیکی جهت انتقال دانش عمل نماید. آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره گیری از سیستمهای الکترونیکی با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جو یی در وقت و هز ینه و در ضمن، یادگیری بهتر و آسانتر صورت میگیرد.
از رويکردهاي اصلي آموزش الکترونیکی، آموزش تر کیبيBlended Learning) ) به معني به کارگیري يک رسانه در آموزش است که استفاده از ابزارهای الکترونیکی به تکمیل و ارتقا کیفی آموزش کمک مینماید بطوریکه در بیش از 70 درصد آموزشهای مدرن از متدهای آموزش الکترونیک بطور ترکیبی استفاده میشود.
مزاياي آموزش الكترونيكي شامل مواردی چون امكان يادگيري در هر سن، حذف محدوديت زمان و مكان ( امكان يادگيري در هر مكان و زمان)، كاهش هزينه تحصيلی و  دسترسي ساده به منابع  آموزشي جديد، تحقق عدالت در نظام آموزشي،  امكان يادگيري مشاركتي بدون هيچ حد و مرز جغرافيايي و يادگيري انتخابي  دوره هاي آموزشي میباشد ضمن اینکه با استفاده از امکانات Multimedia  امکان اینکه مطالب بیشتر در ذهن بماند بیشتر است.
به نظر ميرسد که حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکي (CME)  از مهمترين حوزه هايي است که آموزش و يادگیري الکترونیکي ميتواند در آن نقش مهمي ايفا کند.
نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی همراه با چهارمین جشنواره تولید محتوای سلامت (سینا) در بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در برگزاری سومین دوره همایش یادگیری الکترونیک نیز نقش داشته و از همان سال‌ها در راه اندازی مرکز آموزش مجازی و ارائه دروس به صورت الکترونیکی فعال بوده است و اکنون میزبان نهمین دوره همایش یادگیری الکترونیکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشد.
 امید است با همکاری و مشارکت کلیه اساتید و صاحبنظران دانشگاه های کشور این همایش نقشی موثر و پایدار در گسترش متدها و روشهای مختلف آموزشی مبتنی بر فناوریهای نوین و سیستمهای الکترونیک داشته و به ارتقاء کلی آموزش پزشکی کشور در تمام رشته های علوم پزشکی کمک نماید. 

دکتر محمد اعتضاد رضوی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !