اخبار

1396/11/16
برنامه ارائه پوسترها


 برنامه ارائه پوسترها به شرح زیر می باشد.

برنامه ارائه پوسترها در روز اول نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

شماره نمایشگر

عنوان

کد مقاله

ساعت

1

بررسی تدریس استاد محور و مقایسه آن با فیلم آموزشی

HN10101970199

10 الی 10:10

بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی

HN10100660053

Communication and Telenursing:A review Study.

HN10102250140

10:10 الی

10:20

IMPACT AND CHALLENGES OF E-LEARNING IN DIGITAL ENVIRONMENT

HN10102250138

IMPACT OF E-LEARNING ON LEARNING ANATOMY

HN10104640560

10:20 الی

 10:30

PCR و الکتروفورز مجازی ژن گلوتامت گاما آمینوبوتیرات آنتی پورتر باکتری لاکتوباسیلوس برویسATCC 367

HN10102290313

2

Self-Directed Learning Readiness of Students And Related Factors: A Systematic Review Study

HN10103700442

10 الی 10:10

The Impact of Simulation training on postpartum hemorrhage management: A systematic review study

HN10103700440

Use of medical smartphone applications among medical students in Iran

HN10104860589

10:10 الی

10:20

Utilizing Mobile Health method to Emergency Nursesknowledge About Emergency Severity Index [ESI] Triage

HN10103950437

اثر بخشی برنامه های کاربردی واقعیت افزوده در جراحی لاپاراسکوپی

HN10101130292

10:20 الی

 

10:30

یادگیری مبتنی بر بازی و بازی سازی در آموزش پزشکی

HN10100180409

3

اثربخشی آموزش مجازی مهارتهای بالینی از طریق اپلیکیشن تلگرام جهت توانمندسازی دانشجویان ترم اول کارشناسی اتاق عمل

HN10104820581

10 الی

10:10

اجرا و ارزشیابی آزمون آنلاین درس روش کار در اتاق عمل با استفاده از تلفن همراه

HN10102950345

ارائه روشی ایمن برای دریافت محتوای آموزش پزشکی از طریق پیام چند رسانه ای

HN10100500111

10:10 الی

 10:20

ارائه ژورنال کلاب های بین المللی گروه سلامت الکترونیک و ارزیابی های مختلف آن

HN10100640566

ارتقا صلاحیت بالینی از طریق ماجول خودیادگیری و سخنرانی

HN10102590357

10:20 الی

10:30

ارزشیابی عملکرد الکترونیک کارکنان در بستر پرونده الکترونیک سلامت سینا

HN10103210470

4

ارزشیابی همتایان در محتوای الکترونیک دروس علوم تشریحی تولید شده توسط دانشجویان پزشکی

HN10104850625

10 الی

10:10

ارزیابی محتوای اطلاعاتی و دسته بندی برنامه های موبایل مربوط به افسردگی

HN10103550535

الزامات الکترونیکی شدن آموزش پرستاری از دیدگاه صاحبنظران

HN10102660183

10:10 الی

10:20

امکان سنجی استقرار مدیریت فرایند کسب و کار با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران

HN10105250673

امکان سنجی قابلیت مجازی سازی و استفاده از یادگیری ترکیبی در برنامه درسی دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

HN10103580379

10:20 الی

10:30

امنیت: چالشی مهم برای به کارگیری یادگیری الکترونیک جهت اهداف آموزشی

HN10102510493

5

اهمیت منابع الکترونیکی و شبکه های اجتماعی در برنامه های آموزش و ارتقا سلامت از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز، درسال 1394

HN10101840455

10 الی

10:10

آموزش از طریق پیامک، مقدمه ای برای آموزش مجازی

HN10105110646

آموزش الكترونيكي راهکاری نوین درتوانمندی و توسعه منابع انسانی در سیستم های آموزشی

HN10103650391

10:10 الی

 10:20

آموزش پرستاری و یاد گیری الکترونیک

HN10102130180

 

آموزش تکمیلی روش شناسی تحقیق کیفی مقطع دکترای پرستاری در گروه تلگرامیPeer Reflective Group: یک اقدام پژوهی

HN10105220670

10:20 الی

 10:30

آموزش تکنولوژی واقعیت مجازی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی

HN10100150058

1

آموزش در گروه های کوچک : رویکردی مجازی برای ارتقاء یادگیری دانشجویان

HN10101910323

12 الی

12:10

آموزش روش نوین برای درمان سرطان پیشرفته پروستات از طریق یک فیلم کوتاه

HN10100330004

آموزش سلامت برای عموم؛ طراحی و تولید محتوای آموزشی بارداری بصورت الکترونیکی (چندرسانه ای)

HN10103410505

12:10 الی

12:20

آموزش علوم پزشکي از راه دور، چالش هاي اخلاقي و راهکارها

HN10103740429

آموزش مجازی بیماران و جامعه

HN10103170321

12:20 الی

12:30

آموزش مداوم و دوراپزشکی

HN10105160649

2

آیا استفاده از ابزار الکترونیک برای ارائه خدمات پرستاری ضروری است؟

HN10103230344

12 الی

12:10

بررسي اثر پيامک هاي آموزشي بهداشت دهان و دندان بر سطح آگاهي کسبه شيريني فروش شهر کرمان درسال 1395

HN10103340601

بررسي استفاده از بازی های آموزشی دیجیتال براي اهداف آموزشي در بين دانشجويان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال 1396

HN10104010435

12:10 الی

12:20

بررسي استفاده از شبکه هاي اجتماعی براي اهداف آموزشي در بين دانشجويان دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال 1396

HN10102510387

بررسي رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره¬های آموزش الکترونیکی و ميزان رضایت آنان از برنامه¬های¬ درسی این دوره¬ها

HN10101650091

12:20 الی

12:30

بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش هاي الكترونيكي با استفاده از مدل چهار عاملي کوپلمن (مطالعه موردی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک)

HN10101430077

3

بررسی ابزارهای الکترونیکی که دانشجویان پزشکی در درس زبان تخصصی استفاده می کنند و ترجیح آنان به کلاس الکترونیکی در مقایسه با کلاس سنتی

HN10101750122

12 الی

12:10

بررسی اثربخشی اجرای آموزش الکترونیک (E-Learning) در ارتقاء نحوه‌ی گچ‌گیری و آتل‌بندی دانشجویان رشته اتاق عمل

HN10104390523

بررسی اثربخشی استفاده از شبکه¬ اجتماعی تلگرام بر افزایش آگاهی مادران از مراقبت¬های پس از زایمان

HN10103180393

12:10 الی

12:20

بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی در یادگیری علوم پزشکی

HN10101520326

بررسی تاثیر استفاده از کلاس وارونه (Flipped Class) بر رضایت، مشارکت فعال و میزان یادگیری در دوره های آموزش مداوم پزشکان عمومی

HN10104330590

12:20 الی

12:30

بررسی تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی (شیوه‌ی رایج) و چند رسانه‌ای بر حافظه طولانی مدت درس روش‌ها و فنون تدریس در مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

HN10102480315

4

بررسی تاثیر بازی سازی رایانه ای(gamification) بر یادگیری واحد اختلال صوت در دانشجویان رشته گفتاردرمانی

HN10103290352

12 الی

12:10

بررسی تاثیر برنامه آموزش هیبرید بر الگوی رفتار اشتراک دانش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت در سال1396

HN10102840481

بررسی تاثیر فن آوری های نوین رایانه ای و اینترنت اشیا بر افزایش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی

HN10102960363

12:10 الی

12:20

بررسی تاثیر مداخله اموزشی الکترونیک بر رفتارهای ارامسازی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک درد یزد

HN10104540526

بررسی تجربه فردی دانشجویان رشته های مجازی از یادگیری الکترونیکی

HN10100070283

12:20 الی

12:30

بررسی حرفه ای گری در محیط مجازی : یک مطالعه هیبرید درعلوم پزشکی

HN10100810406

5

بررسی ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلی در خصوص اجرا و راه اندازی آموزش مجازی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی همدان)

HN10102300143

12 الی

12:10

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیک

HN10103490475

بررسی راهکارهای فناوری اطلاعات در جهت پیگیری روند درمان گردشگران سلامت با رویکرد آموزش از راه دور در جهت استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در مراکز درمانی ایران

HN10103240340

12:10 الی

12:20

بررسی رضایت مندی اساتید و محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سیستم های نوین آموزش الکترونیکی

HN10102170439

بررسی رفتار جستجوگرانه دانشجویان در کسب اطلاعات الکترونیکی آنلاین در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد

HN10104030446

12:20 الی

12:30

بررسی عوامل اثرگذار بر فرآیند استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس در آموزش دانشجو- دانشجو و استاد- دانشجو: مطالعه کیفی

HN10103160430

1

بررسی کاربرد دوراپزشکی در پزشکی کودکان

HN10105360703

12:30 الی

12:40

بررسی کاربرد فن آوری های پوشیدنی در بهبود عملکرد بیماران مبتلا به آرتروز مفصل زانو

HN10100150698

بررسی گیمیفیکیشن و تأثیر آن بر آموزش اصول اخلاقی به پزشکان

HN10103020351

12:40 الی

 12:50

بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزشهای مجازی با آموزش حضوری در مبحث مدیریت خطر

HN10100440014

بررسی مقایسه ای تاثیر روش های آموزشی الکترونیکی و سنتی بر دانش، نگرش و فعالیت فیزیکی سالمندان

HN10101460078

12:50 الی

 13

بررسی مقایسه ای رضایت دانشجویان در دو روش تدریس سخنرانی و کلاس وارونه در درس نظری اورژانس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

HN10104610639

2

بررسی میزان آگاهی و نگرش اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی کرمان نسبت به استفاده از نرم افزار های ارتباط جمعی تلفن همراه در امور آموزشی و پژوهشی

HN10102920303

12:30 الی

12:40

بررسی میزان کاربست ماژول های سیستم مدیریت یادگیری LMS در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

HN10100070282

بررسی میزان و دلایل استفاده‌ی دانشجویان پرستاری از رسانه های اجتماعی

HN10104420498

12:40 الی

12:50

بررسی میزان و مقایسه زمینه های استفاده از تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد

HN10105300679

بررسی نتایج تاثیرات، میزان انصراف و دلایل انصراف در استفاده از آرموک

HN10103810488

12:50 الی

 13

بررسی نظرات کارکنان بیمارستان در استفاده از آموزش الکترونیکی و مقایسه آن با روش آموزش حضوری در آموزش‌ ضمن خدمت -بیمارستان شهید رجائی شیراز

HN10102890258

3

بررسی نوع کاربرد ارتباطی تلفن همراه و ارتباط آن با میزان سواد سلامت بر اساس پرسشنامه جدید ترین علایم حیاتی در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد

HN10105300678

12:30 الی

 12:40

بررسی نیاز های آموزشی مدیران مراکز آموزش از راه دور به فناوری های نوین آموزشی مشهد

HN10104520520

بررسی و تدوین ویژگی های نظام يادگيري الكترونيكي بر مبنای تئوري اشاعه نوآوري راجرز

HN10101890121

12:40 الی

12:50

بکارگیری روش آموزشی کلاس درس معکوس در آموزش دانشجویان پرستاری

HN10101760109

بکارگیری فن آوری سلامت همراه در اطلاع رسانی و آموزش به بیماران دریافت کننده خدمات بستری ، یک مرور نظام مند

HN10104080487

12:50 الی

 13

بکارگیری فناوری های نوین در بهبود یادگیری و آموزش علوم پزشکی

HN10104140477

4

بکارگیری واقعیت افزوده برای آموزش کالبدشناسی: یک مطالعه مروری خلاصه شده

HN10103990540

12:30 الی

12:40

بهینه¬سازی و مدیریت بار شناختی در طراحی فناوری¬های کمکی برای دانش¬آموزان با نیازهای آموزشی ویژه

HN10102140147

بومیان دیجیتال در کلاس مهاجرین دیجیتال: آیا زمان تغییر فرارسیده است؟

HN10103000322

12:40 الی

12:50

بیمار الکترونیکی در عصر فناوری های نوین

HN10101570270

بیماری دیابت، عوارض و درمان آن

HN10101970514

12:50 الی

 13

پرستاری از راه دور موانع و چالش ها

HN10104980620

5

پرونده الکترونیک ؛ مراقبتهای اولیه ، الکترونیک سلامت

HN10103870546

12:30 الی

 12:40

پزشکی از راه دور ضرورت زندگی امروز

HN10102720424

پکیج اموزشی بیماری های شایع

HN10101970640

12:40 الی

12:50

پوستر آموزشی ارتباط مکمل و جایگزین

HN10105320692

تاثیر استفاده از اینترنت بر مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری

HN10102130182

12:50 الی

 13

تاثیر استفاده از فناوری الکترونیک(چند رسانه ای) در آگاه سازی دانشجویان در رابطه با روشهای کنترل خشم

HN10101170071

1

تاثیر آموزش الکترونیکی بر خودکارآمدی و خودکنترلی ارتقا سلامت پرستاران

HN10105210665

15 الی 15:10

تاثیر آموزش چندرسانه ای بهداشت جنسی بر دانش و نگرش مادران در زمینه آموزش بهداشت جنسی به پسران 14-12 ساله

HN10103400593

تاثیر آموزش مهارت تصمیم¬گیری بر استدلال اخلاقی دانشجویان مامایی:شبیه¬سازی یک روش نوین در آموزش مامایی

HN10100680142

15:10 الی

 15:20

تاثیر آموزشهای مجازی بر بهره وری کارکنان

HN10104170464

تاثیر کلاس های مجازی بر دانش کارورزان طب اورژانس با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی

HN10104650559

15:20 الی

 15:30

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی تلگرام در کاهش مصرف قلیان در دانشجویان

HN10101870529

2

تأثير نرم‌افزار شبيه‌سازي احياي قلبي ريوي بر دانش و عملکرد دانشجويان دوره کارورزي پزشکي در دوره طب اورژانس

HN10101560088

15 الی

15:10

تبیین دیدگاه دستیاران پزشکی از آموزش رفتار معنوی به روش شبیه سازی مجازی

HN10101670119

تحلیل راهبردهای یاددهی-یادگیری نظام آموزش از دور در ایران بر مبنای دیدگاه معرفت شناسی ملاصدرا

HN10104560536

15:10 الی

15:20

تحلیل کارکردهای شبکه های مجازی و اینترنت برای دانشجویان: چالش ها و راهکارها

HN10103590383

تحلیل و مقایسه برخی امکانات سامانه های آنلاین دروس باز دانشگاهی خارج و داخل کشور

HN10104510512

15:20 الی

15:30

تحلیلی بر اولین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

HN10100070286

3

تحلیلی بر ضرورت استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش حرفه های مرتبط با پزشکی

HN10104070494

15 الی

15:10

تدبیر مشکل بیمار به روش الکترونیک(PMP) رویکردی نوین در ارزیابی شایستگی های بالینی دانشجویان پزشکی عمومی

HN10104190479

تدوین و اجرای دفترچه ثبت فعالیت های بالینی برای دانشجویان رشته های علوم توانبخشی

HN10102930311

15:10 الی

 15:20

تعیین مشخصه و مولفه های تولید محتوای چندرسانه ای در آموزش پزشکی: گامی در جهت ارتقا یادگیری

HN10100490156

تکنولوژی های آموزشی موثر بر یادگیری درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان هزاره سوم

HN10104240489

15:20 الی

 15:30

تلفیق روش سنتی با یادگیری در بستر شبکه های اجتماعی در کارآموزی پرستاری کودک سالم

HN10105030631

4

تلگرام به عنوان ابزار یادگیری زبان عمومی انگلیسی در بین دانشجویان علوم پزشکی ارومیه

HN10101790128

15 الی

15:10

تنوع بخشی به الگو های توسعه منابع انسانی با استفاده از اینترنت

HN10100320618

توسعه مدل پداگوژیکی به وسیله واقعیت مجازی در آموزش پزشکی

HN10103560644

15:10 الی

15:20

توصیف چارچوب توسعه برنامه¬های کاربردی آموزش پزشکی مبتنی بر فناوری¬های واقعیت مجازی/ افزوده

HN10104110448

جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های برنامه های آموزش مداوم در سال 1396

HN10102080130

15:20 الی

 15:30

 

 

چاپ سه‌بعدی، فناوری کاربردی در آموزش پزشکی

 

HN10104040441

 

برنامه ارائه پوسترها در روز دوم نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

شماره نمایشگر

عنوان

کد مقاله

ساعت

1

چالش هاي تحقق پاسخگويي نظام سلامت در آموزش پزشکي از راه دور

HN10103740427

10 الی 10:10

چالش های استفاده از نظام یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

HN10101040089

چالشهای اجرای یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی در ایران

HN10102890259

10:10 الی 10:20

چالشهای آموزش از طریق سیستم آنلاین از دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

HN10100070279

حفظ حریم شخصی: چالشی مهم برای به کارگیری یادگیری الکترونیک جهت اهداف آموزشی

HN10102510483

10:20 الی 10:30

دانش پژوهی یاددهی یادگیری در یادگیری الکترونیک

HN10104900606

2

دستاوردها و چالشهای رسانه های اجتماعی در آموزش پزشکی

HN10103190645

10 الی 10:10

دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی نسبت به برگزاری آزمون درس جراحی به صورت رایانه‌ای

HN10105350701

راند آریتمی

HN10103760403

10:10 الی 10:20

روش درمان آریتیم قلب با فرکانس رادیویی

HN10104740588

روشهاي مختلف آموزش مجازي در علوم پزشکي: یک مطالعه مروری

HN10104550530

10:20 الی 10:30

زیرساختهای استقرار آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی

HN10100510354

3

ساخت آزمون مدیریت مشکل بیمار توسط Storyline

HN10103190669

10 الی 10:10

سامانه آن لاین مدیریت فضاهای آموزشی مرکز قائم(عج)

HN10103940431

سخنرانی جامع: طب اورژانس و آموزش الکترونیک

HN10100530032

10:10 الی 10:20

سلامت پزشکی و تله توکسیکولوژی

HN10102800211

سنجش ميزان آمادگي استادان برای یاددهی الکترونیکی در دانشگاه‌های تهران

HN10103320350

10:20 الی 10:30

سواد سلامت الکترونیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد و میزان رضایتمندی آن‌ها از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال ۹۵-۱۳۹۴

HN10105500710

4

سودمندی، سهولت و موانع آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

HN10103620394

10 الی 10:10

شبیه سازی کلونینگ مولکولی ژن gad B باکتری لاکتوباسیلوس برویس ATCC 367

HN10102290296

شناسایی عوامل موثر در ایجاد حس حضور اجتماعی در آموزش الکترونیکی

HN10102340146

10:10 الی 10:20

شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر پیاده سازی رویکرد آموزش الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

HN10103130289

ضرورت استفاده از تلفن همراه در آموزش پزشکی

HN10100140392

10:20 الی 10:30

ضرورت کاربرد آموزش مجازي بيماران و اثر بخشي آن

HN10103850465

5

ضرورت یادگیری الکترونیکی در علوم سلامت

HN10102890260

10 الی 10:10

طراحی برنامه آموزشی نوین با تاکید بر مهارت تصمیم¬گیری در معضلات اخلاقی

HN10100680201

طراحی نرم افزار آموزش ابزار اتاق عمل: رویکردی در جهت تسهیل یادگیری

HN10101210072

10:10 الی 10:20

طراحی نرم افزار آموزش ابزار جراحی: رویکردی در جهت تسهیل یادگیری

HN10101170081

طراحی نرم افزار و فلش کارت اموزش احیا قلبی ریوی پایه

HN10101170080

10:20 الی 10:30

طراحی نرم افزارعلایم حیاتی برای دانشجویان پرستاری وکاربرد ان در روش آموزش به شیوه ی فلیپ

HN10102900685

1

طراحی همراه بانک مهارتهای بالینی ویژه دانشجویان مامایی: "آموزش مرحله به مرحله گایدلاین های بالینی لیبر و زایمان"

HN10104460668

12 الی 12:10

طراحی و ارزشیابی اپ موبایل تحت اندروید مدیریت همایش ها و کارگاه ها ی آموزشی

HN10102950412

طراحی و برگزاری آزمون الکترونیکی در فرآیند ارزشیابی تکوینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

HN10100630275

12:10 الی 12:20

طراحی یک برنامه آموزشی مبتنی بر case های بالینی در forum وبررسی پیامد بازاندیشی آن بردو گروه از دانشجویان پزشکی و پرستاری

HN10101550267

فواید دسترسی به اسمارت فونها در مکانهای مراقبتی

HN10104280499

12:20 الی 12:30

فواید دسترسی به اسمارت فونها در مکانهای مراقبتی

HN10104280502

2

کاربرد تلفن همراه در آموزش پرستاری: یک مرور سیستماتیک

HN10105290677

12 الی 12:10

کاربرد دوراپزشکی در آموزش بیماران مبتلا به پارکینسون

HN10101400076

کاربرد دوراپزشکی در سلامت

HN10101090254

12:10 الی 12:20

کاربرد فناوری های نوین در یادگیری علوم پزشکی

HN10103170312

کاربرد نظریه های یادگیری جهت طراحی یادگیری الکترونیک در آموزش پزشکی

HN10100270129

12:20 الی 12:30

کاربردهای واقعیت مجازی در آموزش گروه های پزشکی: یک مطالعه مروری

HN10101620085

3

کم خونی داسی شکل

HN10104740586

12 الی 12:10

کمیک استریپ یا رمان گرافیکی تعاملی : رهیافتی نوین جهت یادگیری میکرو در حوزه پزشکی

HN10102460194

لزوم بکارگیری شبکه های اجتماعی در یادگیری الکترونیکی حوزه پزشکی:فرصت هاو چالش ها

HN10102770376

12:10 الی 12:20

محتوای یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی براساس رویکرد سازنده گرایی

HN10104290496

مداخله مبتنی بر e-learning بر فعالیت بدنی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک

HN10101700103

12:20 الی 12:30

مدل معرفی Gamification در زمینه یادگیری الکترونیکی آموزش عالی

HN10102850425

4

مروری جامع از کاربرد پرستاری از راه دور در دنیا

HN10104070444

12 الی 12:10

مروری نظامند بر کاربرد یادگیری الکترونیک در آموزش پرستاران

HN10103130366

مطالعه و بررسی کاربرد سیستم های شبیه ساز مبتنی بر رایانه در آموزش دندانپزشکی

HN10104970612

12:10 الی 12:20

مطالعه¬ی کاربرد واقعیت افزوده در آموزش

HN10102600711

مطالعه‌ی امکان سنجی پیاده‌ سازی آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

HN10104620543

12:20 الی 12:30

معرفي نرم افزار آموزشی پاتولوژی عملی اختصاصی اندرویید

HN10102940263

5

معرفی پرکاربردترین نرم افزارهای مورد استفاده معلمین پزشکی در محیط های آموزشی مجازی

HN10104800611

12 الی 12:10

معرفی سامانه آموزشی ثبت فیلم و پروسیجرهای بالینی Virso.ir

HN10100070281

مفهوم یادگیری مادام العمر در آموزش علوم پزشکی

HN10104210484

12:10 الی 12:20

مقایسه ای دو روش ارزشیابی عملکرد بالینی الکترونیک و کتابچه ای بردیدگاه دانشجویان اتاق عمل

HN10101610100

مقایسه تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به روش کاغذی و الکترونیک بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

HN10103230328

12:20 الی 12:30

مقایسه مهارت تفسیرالکتروکاردیوگرام با استفاده از دو روش آموزشی الکترونیک و سخنرانی در دانشجويان پرستاري

HN10100420084

1

مقایسه نتایج آزمونهای استدلال بالینی برخط با آزمون چهار جوابی ارتقاء رزیدنتهای داخلی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و تهران

HN10103220490

12:30 الی 12:40

موانع یادگیری الکترونیک در نظام آموزشی ایران: یک مطالعه مروری

HN10103230343

ميزان اثر بخشي آموزش الکترونيک در علوم پزشکي و عوامل موثر بر آن

HN10103740432

12:40 الی 12:50

نارسایی احتقانی قلب

HN10104740584

نظر سنجی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد سیستم آموزش مجازی در سال 96

HN10102690362

12:50 الی 13

نقش سامانه وب دا به عنوان رسانه ایی دیجیتال با کار آیی آموزش الکترونیکی در ارتقاء سواد سلامت جامعه

HN10100550044

2

نقش مداخلات آموزش سلامت مبتني بر وب در ارتباط با تغذيه سالم نوجوانان: يک مطالعه مروري

HN10104960621

12:30 الی 12:40

نقش وب سایت آموزشی وپزشکی در کاهش استرس و اضطراب کاربران

HN10105060696

نگرش مقایسه ای دانشجویان و اعضای هیات علمی نسبت به یادگیری الکترونیکی: یک مظالعه موردی

HN10100690517

12:40 الی 12:50

نیازسنجی آموزشی الکترونیک اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در راستای فعالیت در نظام یادگیری الکترونیکی

HN10100630278

نیازسنجی آموزشی در آموزش مداوم

HN10102270273

12:50 الی 13

نیازسنجی توسعه آموزش مجازی: ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

HN10100740133

3

هوش مصنوعی در یادگیری الکترونیکی: تطبیق فضای یادگیری متناسب با یادگیرنده با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا

HN10102400189

12:30 الی 12:40

وارسی مطابقت تکنیک های تثبیت دانش ومهارت الکترونیک درحوزه ی علوم پزشکی

HN10104930614

واکاوي مؤلفه هاي اثربخش بر پذیرش استفاده از فناوري اطلاعات در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

HN10103770404

12:40 الی 12:50

واکاوی مسئولیت ناشی از دورا پزشکی

HN10102720188

يادگيري مبتني بر شبيه سازي در آموزش پرستاري: یک مطالعه مروری

HN10104550539

12:50 الی 13

یادگیری مبتنی بر بازی جدی: روشی برای آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

HN10101390368

4

اثر مفید بکارگیری روش آموزش دیجیتالی بر یادگیری دانشجویان پرستاری

HN10101200112

12:30 الی 12:40

  

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !