تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تقویم زمانی همایش:

زمان برگزاری همایش: 18-20 بهمن ماه

مهلت ارسال مقاله، ارائه سخنرانی جامع و اثر جشنواره : 30 آذر ماه

مهلت ارائه پوستر، پانل، کارگاه و سخنرانی : 30 آذر ماه

اعلام نتایج: 25 دی ماه

ارسال متن کامل مقالات: 30 دی ماه