تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه همایش:مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد- مرکز تخصصی آموزش مجازی
تلفن دبیرخانه: 38420305-051
تلفن مرکز آموزش مجازی: 5-38580464-051
پست الکترونیک: elearning@mums.ac.ir 
کانال تلگرام: https://t.me/medelearning 
اینستا: medelearning@